Consuma peste! Pastreaza-ti sanatatea!

Proiect


INFORMAȚII GENERALE

PROIECT:  „PROMOVAREA PRODUSELOR PISCICOLE ŞI DE ACVACULTURĂ“
Program de finanţare: Programul Operaţional pentru Pescuit, Măsura 3.4 „Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare“
Perioada de implementare: 29/07/2011 - 29/07/2013
Localizarea proiectului:  Judeţul Bacău, Regiunea Nord-Est
Valoarea totală a proiectului: 1.627.703,36 lei
Finanţare europeană: 1.270.320,00 lei
Cheltuieli neeligibile: 42.344,00 lei
TVA: 357.383,36 lei

SCOPUL PROIECTULUI:    

Stimularea consumului de pește și produse din pește la nivelul Regiunii Nord Est, România

OBIECTIVELE PROIECTULUI:     

 1. Creșterea nivelului de informare al populației cu privire la efectele benefice ale consumului de pește proaspăt.
 2. Creșterea nivelului general de cunoștințe al populației cu privire la produsele din pește.
 3. Dezvoltarea preferinței și creșterea frecvenței de consum a peștelui sau produselor din pește.
 4. Stimularea dezvoltării economiilor locale din zonele pescărești cu tradiție prin promovarea produselor piscicole românești realizate la nivelul regiunii Nord-Est.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:     

 1. Formarea și instruirea echipei de implementare a proiectului (EIP)
 2. Realizarea unui studiu de piața inițial în vederea identificării comportamentului actual de cumpărare și consum al produselor din pește
 3. Realizarea unui/unei media plan/strategii de difuzare a mesajelor în cadrul campaniei
 4. Realizarea identității vizuale a campaniei și a regulilor de utilizare a acesteia
 5. Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale aferente campaniei de stimulare a consumului de peste
 6. Organizarea şi desfăşurarea de expoziţii /târguri pentru promovarea sectorului piscicol regional
 7. Realizarea unui studiu de piaţă la finalul campaniei de comunicare în vederea măsurării efectelor campaniei de comunicare şi a modificărilor survenite în comportamentul de cumpărare şi consum al locuitorilor din arealul ţintă
 8. Informarea și publicitatea proiectului


REZULTATELE PROIECTULUI    

 • Participare la emisiuni TV cu tema: beneficiile consumului de peşte;
 • Conferinţe de presă;
 • Comunicate de presă;
 • Concepere, machetare, tipărire: pliante, flyere, afişe, broşuri, pentru promovarea proiectului;
 • Realizarea Studiului de piaţă iniţial - identificarea comportamentul actual de consum şi cumpărare a produselor din peşte;
 • Realizarea Media plan-ului şi Strategiei de difuzare a mesajelor  campaniei de promovare a consumului de peşte;
 • Realizarea Identităţii vizuale a campaniei şi a regulilor de utilizare a acesteia
 • Realizarea şi difuzarea materialelor de promovare ale campaniei:
  •  Materiale tipărite;
  • Clipuri TV  de promovare a consumului de peşte şi imaginii sectorului piscicol regional - se transmit la TVR Iaşi şi Prima TV regional;
  • Spoturi radio de promovare a consumului de peşte şi imaginii sectorului piscicol regional - se difuzează la Radio Iaşi
  • Realizarea portalului web:  www.consuma-peste.ro
 • Organizarea şi desfăşurarea a 2 târguri-expoziţii;
 • Realizarea Studiului de piaţă final – evaluarea efectelor campaniei de promovare a consumului de peşte şi modificările survenite în rândul comportamentului de cumpărare şi consum al populaţiei Regiunii Nord-Est.